ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κάθε είδους υδραυλικά δίκτυα (ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση, πυρόσβεση, ψύξη και κλιματισμός, δίκτυα τροφίμων και καυσίμων) και μέσα (νερό, ατμός, έλαια και υγρά τρόφιμα, πετρελαιοειδή και αέρια) από ένα σπίτι μέχρι μια βιομηχανία