ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ - ΝΕΑ

Με την πολυετή εμπειρία των στελεχών της η Εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει Τεχνικές Συμβουλές σε κάθε είδους σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων οποιασδήποτε και οποιουδήποτε μεγέθους μονάδας. Από καιρού εις καιρόν θα δημοσιεύονται και νέα τεχνολογικής κατεύθυνσης είτε από ίδια εμπειρία ή από αναδημοσίευση αξιόλογης-αξιόπιστης πηγής για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.