ΕΡΓΑ


ΕΡΓΑ

CHIPITA SLOVAKIA

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: WHITESTONE CONSTRUCTIONS SLOVAKIA

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Πυρόσβεσης, Ατμού και Φυσικού Αερίου στο Εργοστάσιο CHIPITA SLOVAKIA

Προϋπολογισμός:  300.000 €

________________________________________________________________________

CHIPITA SLOVAKIA

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  Β. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΤΕΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  Κατασκευή Δικτύου Κλιματισμού Ψυχρού Νερού από Ψύκτη έως Κλιματιστικές Μονάδες

Προϋπολογισμός:  105.000 €

________________________________________________________________________

CHIPITA SLOVAKIA

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: LAMTEK ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  Δίκτυα Παροχής Αέρα, Νερού & Ατμού Μηχανημάτων Γραμμης Παραγωγής

Προϋπολογισμός: 201.000 €

________________________________________________________________________

LEROY MERLIN - Κηφισού 60

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Κλιματισμού και Πυρόσβεσης

Προϋπολογισμός:  710.000 €

________________________________________________________________________

REGENCY CASINO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλικές Εργασίες Στεγάστρων S1 & S2 - Χώρου Καπνιζόντων - Στεγάστρου VIP

Προϋπολογισμός:  95.000 €

________________________________________________________________________

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ΣΤΟ ΠΟΤΟΚΑΚΙ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλικά Δίκτυα Υδρευσης, Αποχέτευσης, Πυρόσβεσης και Κλιματισμού

Προϋπολογισμός:  420.000 €

________________________________________________________________________

ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Δίκτυο Πυρόσβεσης

Προϋπολογισμός:  45.000 €