ΕΡΓΑ

CHIPITA SLOVAKIA

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: WHITESTONE CONSTRUCTIONS SLOVAKIA

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Πυρόσβεσης, Ατμού και Φυσικού Αερίου στο Εργοστάσιο CHIPITA SLOVAKIA

Προϋπολογισμός:  300.000 €

________________________________________________________________________

CHIPITA SLOVAKIA

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  Β. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΤΕΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  Κατασκευή Δικτύου Κλιματισμού Ψυχρού Νερού από Ψύκτη έως Κλιματιστικές Μονάδες

Προϋπολογισμός:  105.000 €

________________________________________________________________________

CHIPITA SLOVAKIA

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: LAMTEK ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  Δίκτυα Παροχής Αέρα, Νερού & Ατμού Μηχανημάτων Γραμμης Παραγωγής

Προϋπολογισμός: 201.000 €

________________________________________________________________________

LEROY MERLIN - Κηφισού 60

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Κλιματισμού και Πυρόσβεσης

Προϋπολογισμός:  710.000 €

________________________________________________________________________

REGENCY CASINO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλικές Εργασίες Στεγάστρων S1 & S2 - Χώρου Καπνιζόντων - Στεγάστρου VIP

Προϋπολογισμός:  95.000 €

________________________________________________________________________

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ΣΤΟ ΠΟΤΟΚΑΚΙ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλικά Δίκτυα Υδρευσης, Αποχέτευσης, Πυρόσβεσης και Κλιματισμού

Προϋπολογισμός:  420.000 €

________________________________________________________________________

ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Δίκτυο Πυρόσβεσης

Προϋπολογισμός:  45.000 €

________________________________________________________________________

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλικές Εργασίες Υδρευσης, Αποχέτευσης, Θέρμανσης-Κλιματισμού & Πυρόσβεσης

Προϋπολογισμός: 137.000 €

________________________________________________________________________

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ LAUNDRY-LOCKERS Ξ/Χ GRAND HYATT

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: VITAEL A.E.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλικές Εργασίες

Προϋπολογισμός: 41.000 €

________________________________________________________________________

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ DECATHLON  ΣΤΟ RIVER WEST

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: VITAEL A.E.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Προϋπολογισμός: 70.000 €

________________________________________________________________________

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ PANTERRA Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 97

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων & Κατακόρυφων Δικτύων Κτιρίου

Προϋπολογισμός: 340.000 €

________________________________________________________________________

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΗΜΙΩΡΟΦΟΥ Ξ/Χ GRAND HYATT 5* - S111

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: VITAEL A.E. - TEAS A.E.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Αναδιάταξης ΚΚΜ & Νέων Δικτύων Κλιματισμού & Φυσ. Αερίου Κτιρίου

Προϋπολογισμός: 150.000 €

_______________________________________________________________________

MULTI PURPOSE HANGAR CONSTRUCTION AT LARISSA AIR FORCE BASE

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Τεχνικοί Σύμβουλοι Η/Μ Εγκαταστάσεων Έργου

Προϋπολογισμός: 85.000 €