ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ - ΝΕΑ

Η Εταιρεία με την μεγάλη εμπειρία της στα θέματα της αρμοδιότητάς της είναι σε θέση να παράσχει συμβουλευτικές οδηγίες σε κάθε σοβαρά ενδιαφερόμενο, κατα καιρούς δε θα δημοσιεύει θέματα γενικού ενδιαφέροντος πάνω στις εγκαταστάσεις που εκτελεί ή διαπραγματεύεται.